boeken

Het loopbaan coachtraject heeft als doelstelling een lerende en ondernemende houding te ontwikkelen, erop gericht dat je blijvend in ontwikkeling bent. Samen staan we stil bij je eigen functioneren, je behoeften en je wensen. Het doel is het creëren van kansen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van je carrière.

Thema’s
Bezinning op de loopbaan en de persoonlijke ontwikkeling
Leidinggeven of vakspecialisme
Het vertrouwde vakgebied of een nieuw vakgebied of ondernemerschap
Fase in de carrière
Meer inspiratie, betekenis of uitdaging in werk willen ervaren
Jezelf als “merk” neerzetten (persoonlijke presentatie)

Uitvoering
Na een intakegesprek behandelen/optimaliseren we het cv en bepalen we een coachingsdoelstelling. Het traject bestaat altijd uit drie pijlers:
                wie ben ik,wat kan ik en wat wil ik?
Het gaat erom uit te vinden waarom je dingen doet zoals jij ze doet. Als je je daar bewust van bent, kun je er ook iets aan doen. Loopbaanbegeleiding met een loopbaanadviseur is een intensief traject. Uitgangspunt is dat je zelf met je loopbaanvragen aan de slag gaat.

Praktisch
Een loopbaantraject bestaat uit 8 gesprekken van 1½ uur, in Amsterdam. Na elke sessie krijg je opdrachten om het effect van de gesprekken te vergroten.

Resultaat
Je bent je bewust van jouw mogelijkheden, ontwikkelpunten en loopbaanwensen
Je bent in staat positieve en inspirerende keuzes te maken
Je hebt een heldere focus op jouw toekomstige loopbaan en…
…een concreet stappenplan.